Pondělí
27.05.2024

Bratrstvo a Tuláci

Sdružení klubů správných kamarádů, jehož jsme byli členy až do zániku.

Copyright
BraTul 2004

Administrátor
Mirek Pařízek

Naše klubová pravidla pro hry

Desatero

1. Každou hru hrajeme vždy poctivě.
2. Rozhoduje-li ve hře výrazně věk, dostává mladší hráč handicap, aby byly síly vyrovnanější.
3. Žádný člen Bratrstva ani Tuláků nesmí druhého člena ani při hře rozbrečet.
4. Všichni se zapojujeme do všech her.
5. Každý člen může navrhnout, jakou hru chce hrát a ta se potom podle pořadí hraje.
6. Přijde-li někdo s novou hrou, je to obzvláště ceněno. Musí ji všem nejprve pořádně vysvětlit a pokud se hraje opakovaně v kterémkoliv z klubů, je zařazena do této kartotéky. Ta zatím není úplná a doplňujeme ji postupně. Snad se to někdy podaří.
7. Hry, u kterých je to možné, hrají patroni či jiní vedoucí, jsou-li přítomni na akci, s námi.
8. Hru nikdy nezneužíváme ke mstě či vyřizování účtů.
9. Hru končíme vždy v nejlepším a přejdeme na jinou hru. Hra, která se hraje příliš dlouho, ztrácí půvab. Přesto některé hry vydržíme hrát i přes hodinu.
10. Každý člen se na akci snaží přispívat do programu hrami. Každý se snaží obohatit naši kartotéku her novými hrami.

Antihry

Antihry jsou upravené hry tak, aby se nedaly hrát. Jde o recesi. V naší kartotéce jsou pro úplnost, ale nejenom pro ni. Po drobných úpravách se přece jenom hrát dají. U některých jsou úpravy zřejmé, u některých je poradíme. Dost antiher je tvořeno i k superhrám.
Antihry jsou v podstatě ve dvou skupinách - antihry tvořené k běžným hrám a to třeba i karetním (ty jsou poměrně dost složité a tvoří vyjímku tím, že je většinou hrát lze i bez úprav) a potom k superhrám, což jsou vlastně Antisuperhry. Ty při doslovném dodržení pravidel hrát nelze, protože by to porušovalo některé z našich zásad a nebo by to jinak bylo neproveditelné. Po drobných úpravách však lze všechny tyto Antisuperhry hrát také.

Superhry

Superhry jsou speciálně tvořené hry, které jsou většinou jen pro silné nátury. Některé jsou o něco drsnější. Protože jsme v Tulácích i Bratrstvu samí kluci, tak nám to nevadí. Mimo desatera pro ně platí ještě další zásady, které je nutno dodržovat, protože jinak by superhry nešlo hrát.

Zásady pro superhy
1. Pamatuj na pravidlo, že druhého člena nesmíš ani při hře rozbrečet.
2. Při superhrách jsou si všichni rovni, bez ohledu zda jde o člena dítě či dospělého patrona. Mladší je zvýhodňován handicapem.
3. Při supehrách musí být všichni přiměřeně oblečeni doporučují se kalhoty (krátké nebo dlouhé) nebo tepláky.
4. Při supehrách obzvlášť platí to, že vyřizování osobních účtů či "pečení oplatek", může superhru zcela znehodnotit a zkazit náladu všem. To ale nevylučuje možnost dát na pamětnou tomu, kdo s chutí rozdává velké ťafky druhým.
5. Každý, kdo vyplácí druhé, musí umět přinejmenším stejnou výplatu snést sám. Jinými slovy řečeno, protihráče vyplácej tak, jak bys chtěl, aby on vyplácel tebe.
6. Superhry se dají hrát pouze v dobré partě, jinak hrozí, že se zvrhnou v hrubost a zcela ztrácí na půvabu. Jejich účelem není způsobovat druhému bolest, ale pobavit se.

Všechny superhry mají své autorství v Bratrstvu nebo Tulácích nebo v jejich blízkém okolí. Ostatní hry, které jsme našli v literatuře a které splňují podmínky superher, uvádíme v kartotéce her jako hry.

Zpět

Magazín eKamarád

TJ oddílů rekreačních sportů Praha

Dětská seznamka

Bohoušek

Stránky
vytvořil:
MF SOFT