Středa
24.04.2024

Bratrstvo a Tuláci

Sdružení klubů správných kamarádů, jehož jsme byli členy až do zániku.

Copyright
BraTul 2004

Administrátor
Mirek Pařízek

Matematiko
ID číslo 13
Název Matematiko
Popis hry a pravidla
Nastříhej z tvrdšího papíru 52 karet velkých asi 8 x 5 cm a na kažkou napiš jedno číslo. Čtyři karty budou mít jedničku, čtyři dvojku, čtyři trojku a čtyřikrát se budou opakovat i všechny další čísla až do třinácti.

Před začátkem každé partie si hráči narýsují čtvercovou síť o 25 políčkách. Pak promícháš dvaapadesát karet a položíš je na hromádku, čísly dolů. Vezmeš první kartu, obrátíš ji a ohlásíš číslo, které je na ní napsáno. Hráči - a ty spolu s nimi - zapíší toto číslo do kteréhokoliv pole své sítě. Po krátké době otočíš druhou kartu a hráči si její číslo opět zaznamenají. V každém poli smí být jen jedno číslo. Zapsané číslo nemůže být dodatečně nikam přesunuto. Hráči se proto snaží každé číslo umístit co nejvhodněji, aby yískali maximální počet bodů.

Hra skončí, až otočíš pětadvacet horních karet z balíčku. A zvítězí ten, kdo má ohlášená čísla umístěna tak, že za ně dostane nejvíce bodů podle těchto pravidel: 10 bodů se dává za svislý sloupec nebo vodorovnou řadu pěti polí jestliže tui je některé číslo dvakrát (napří. dvě jedničky nebo dvě sedmičky),
20 bodů je za dva páry shodných čísel v řadě nebo sloupci (např. za dvě dvojky a dvě desítky),
40 bodů je za tři stejná čísla (např. tři devítky),
80 bodů za tři a dvě stejná čísla v jednom z výše uvedených směrů (např. tři osmičky a dvě dvanáctky)
160 bodů za čtyři stejná čísla, kromě jedniček,
200 bodů za čtyři jedničky,
50 bodů za pět po sobě jdoucích čísel (např. 6, 7, 8, 9, 10),
100 bodů za tři jedničky a dvě třináctky,
150 bodů za čísla 1, 10, 11, 12, 13.

Všechny uvedená čísla mohou být v řádce nebo sloupci všelijak zpřeházená, nemusí jít tedy bezprostředně za sebou.

Jsou-li kterékoliv z těchto číselných sestav v úhlopříčných liniích čtvercové sítě, dostane za ně hráč vždy o 10 bodů více, než je uvedeno v bodovací tabulce. V úvahu se šak berou jen dvě úhlopříčky probíhající z rohu a složené z pěti polí.

Když jsou všechny okénka zaplněna čísly, každý hráč spočítá, kolik získal bodů, a yapíše to na okraj každé řádky, sloupce i úhlopříčky zvlášť. Nakonec zjistí celkový součet. Kdo má nejvíc bodů, vyhrál.

I když sehraješ s klubem nebo doma s rodiči matematiko třeba padesátkrát, každá partie se bude lišit od všech předcházejících, protože karty vždy znovu rozmícháš a nikdo nebude vědět, kterých 25 čísel přijde. Při každé hře budou výsledky velmi rozdílné.

Jistě je ti jasné, že se hry můžeš zúčastnit nejenom jako její organizátor, ale současně i jako hráč.

Na závěr uvádíme dva záznamy jední partie. Je z nich vidět, jak odlišně dva jedinci vyvolaná čísla zapisují a řadí. První získal jen 250 bodů, druhý měl dobrý výsledek - 440 bodů. Body jsou značeny červeně. Hrací mřížka má žlutý podklad.

0 10 10 20 0 10 60
10 10 10 11 12 7  
20 6 6 11 11 7  
80 5 5 8 8 8  
10 10 10 8 1 2  
20 9 9 2 4 4  

 

0 10 20 160 10 80 0
10 2 4 8 2 5  
40 11 11 8 11 5  
10 1 4 12 10 10  
50 6 7 8 9 10  
50 6 7 8 9 10  
Zpět

Magazín eKamarád

TJ oddílů rekreačních sportů Praha

Dětská seznamka

Bohoušek

Stránky
vytvořil:
MF SOFT